ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

HELPDESK – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Για τη δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1

Η ιστοσελίδα που βλέπετε, έχει σκοπό να παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη στη σύνταξη των φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 3_α  ΤΑΠΤοΚ.

«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020

 

Περιέχει όλες τις ερωτήσεις που τίθενται από εσάς και τις επίσημες απαντήσεις του Ε.Φ.Δ. ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020.

Έχει σκοπό να παρέχει γρήγορη, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς αποκλεισμούς.

Σας προσκαλούμε να γίνεται χρήστες για δύο λόγους:

  • Για να έχετε τεκμηριωμένη απάντηση σε ζητήματα σύνταξης του φακέλου σας, και
  • Για να μας βοηθήσετε με τα επιμέρους ιδιαίτερα ζητήματα που θα θέσετε και με την τεχνογνωσία σας, να γίνει καλύτερη η πρόσκλησή μας, αλλά και εμείς.

Ο Γενικός Διευθυντής και Προϊστάμενος Μονάδας Β ΤΑΠΤοΚ
 Παναγιώτης Κ. Μαντάς

 

 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

που έχουν υποβληθεί

Οι ερωτήσεις

Ερώτηση Νο119

Αν είναι επιλέξιμη δαπάνη η μελέτη βιωσιμότητας που συνοδεύει τον Φάκελο και σε ποιο ύψος? Αν είναι επιλέξιμη δαπάνη οι

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο118

 Στο κριτήριο βαθμολόγησης με τίτλο : «Εμπειρία σε σχετικές δραστηριότητες», αναφέρεται πως αξιολογείται η εμπειρία ενός εκ των δύο (2)

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο117

Θα ήθελα να ρωτήσω αναφορικά μια μια επένδυση προς ένταξη στο πρόγραμμα ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδίας. Δεδομένου ότι το κλείσιμο των Ισολογισμών

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο116

 Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο115

 Στο παράρτημα, στην παράγραφο 4.2 δεν αναφέρει κάπου ό,τι η συνάφεια των σπουδών των εταίρων κλπ. αφορά μόνο νεοσύστατες εταιρείες

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο114

 Η πρόσκληση στα δικαιολογητικά σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία ζητά τα στοιχεία των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων (2017,2018,2019), ενώ το

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο113

 Α) Επιχείρηση με έδρα στο νομό Αττικής που έχει συσταθεί το 2020 με κύριο ΚΑΔ 70.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο112

 Στο έντυπο Ι2 αναφέρει στην 2η σελίδα: ”είδος επιχείρησης” και διευκρινίζει να επιλέξεις από τα εξής: Κατηγορία Α’ της Αναλυτικής

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο111

 Για τις δαπάνες μελετών συμβούλου (Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο110

 Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης προσφοράς για χρήση online λογισμικού (μηνιαία συνδρομή, πχ adobe illustrator σχεδιαστικό), αρκεί ένα screenshot από την

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο109

 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μου με την υπηρεσία σας και κατόπιν γνωστοποίησης ότι αναμένεται η ένταξη όλων των κωδικών ΚΑΔ

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο108

 Παρακαλώ θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με το έντυπο Ι.1 που ζητείται στα δικαιολογητικά να επισυναφθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ. Η

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο107

Η πρόσκληση προβλέπει ότι η άδεια μπορεί να προσκομισθεί ως και 6 μήνες μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο106

εταιρεία νομικής μορφής ΙΚΕ συστάθηκε 20/05/2021 με μικρό μετοχικό κεφάλαιο. μπορεί να αποδείξει τα ίδια κεφάλαια από λογαριασμό των μετόχων

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο105

Αν μια εταιρεία κάνει έναρξη τον 6ο με την παράταση του προγράμματος είναι εμπρόθεσμη. πως θα αποδείξει τα ίδια κεφάλαια?

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο104

Θα χρειαστεί υποχρεωτικά προέγκριση αδείας ή μπορώ μετά την επιλεξιμότητα και πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής να σας προσκομίσω την

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο103

Με απλή δήλωση στο ΠΣΚΕ ότι θα ιδρυθεί το παράρτημα, σας φτάνει ή θα έχω κάποιο πρόβλημα;

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο102

Χρειάζεται να υπάρχει κάποιο έγγραφο που θέλετε να σας προσκομίσουμε στον φάκελο υποβολής, που θα λέει ότι θα γίνει το

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο101

 Περίπτωση υφιστάμενης επιχείρηση με έδρα στην Αθήνα και δημιουργία παραρτήματος στην Αρκαδία με αίτημα χρηματοδότησης για το παράρτημα στο ΤΑΠ

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο100

 Στο Παράρτημα ΙΧ, νο 13, στις άυλες επενδύσεις περιλαμβάνονται κι οι αμοιβές των μηχανικών κι η δική μου ως μελετήτρια?

Περισσότερα »

Οι Απαντήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο119

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, παρ. 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 6.1.2 Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, είναι επιλέξιμες

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο116

Απόφαση του αρμόδιου οργάνου ή προσώπου για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και την υλοποίησή

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο115

Σύμφωνα με το Παράρτημα IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 14, τα αποδεικτικά  σχετικά με Επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρία υπεύθυνου στελέχους,

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο113

 Α) Επιχείρηση με έδρα στο νομό Αττικής που έχει συσταθεί το 2020 με κύριο ΚΑΔ 70.22 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο112

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για την παρούσα Δράση διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Α. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο110

Θα προσκομίσετε εκτύπωση σε μορφή PDF από την επίσημη ιστοσελίδα των προμηθευτών, ακριβώς για την υπηρεσία που εντάσσετε στο επενδυτικό

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο109

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, παρ. 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 6.1.2 Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, 6.1.2.2 Μηχανήματα

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο107

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οφείλει να καταθέσει

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο106

Σύμφωνα με το σημείο 7 (υποσημείο 1) του Παραρτήματος IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, απαιτείται: Βεβαίωση υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό/ατομικό τραπεζικό

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο105

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, πέρα από τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, οφείλει να καταθέσει

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο104

Σύμφωνα με το σημείο 10 του Παραρτήματος IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, απαιτείται: Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο102

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για την παρούσα Δράση διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Α. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο100

Σύμφωνα με το σημείο 13 του Παραρτήματος IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, απαιτούνται Προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από

Περισσότερα »

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1

​«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι νεοσύστατες, και υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Πληροφορίες

Ενημέρωση

Η πρόσκληση της Δράσης έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ www.eydpelop.gr , του ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ  www.arkadia2020.gr  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα
από 29/6/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 29/06/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα και δια ζώσης ύστρερα από τηλεφωνικο ραντεβού από τον ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’, Ερμού 21 (3ος όροφος) Τρίπολη, Τηλ: 2710 222881 και 2710 221550, e-mail: nroumeliotis@arkadia2020.gr

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

0
Αιτήματα
0 k €
Ποσό αιτημάτων​

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

Κατάθεση ερωτημάτων

Ρωτήστε μας

Έχετε κάποια ερώτηση; Επικοινωνήστε με μία από τις παρακάτω επιλογές.

Η ομάδα του ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – HELPDESK θα ενημερώνει συλλέγει τις ερωτήσεις και οι ειδικοί θα τις απαντούν.

Όλες οι απαντήσεις θα αναρτηθούν ΜΟΝΟ στο arkadia2020help.gr

Τα γραφεία μας

ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα και δια ζώσης ύστρερα από τηλεφωνικο ραντεβού από τον ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

 

ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ2020.

Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ, για επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης

Βίντεο εκμάθησης του ΠΣΚΕ.

Για θέματα τεχνικής φύσεως μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση support@mou.gr.