ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

HELPDESK – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Για τη δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1

Η ιστοσελίδα που βλέπετε, έχει σκοπό να παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη στη σύνταξη των φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 3_α  ΤΑΠΤοΚ.

«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020

 

Περιέχει όλες τις ερωτήσεις που τίθενται από εσάς και τις επίσημες απαντήσεις του Ε.Φ.Δ. ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020.

Έχει σκοπό να παρέχει γρήγορη, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, χωρίς αποκλεισμούς.

Σας προσκαλούμε να γίνεται χρήστες για δύο λόγους:

  • Για να έχετε τεκμηριωμένη απάντηση σε ζητήματα σύνταξης του φακέλου σας, και
  • Για να μας βοηθήσετε με τα επιμέρους ιδιαίτερα ζητήματα που θα θέσετε και με την τεχνογνωσία σας, να γίνει καλύτερη η πρόσκλησή μας, αλλά και εμείς.

Ο Γενικός Διευθυντής και Προϊστάμενος Μονάδας Β ΤΑΠΤοΚ
 Παναγιώτης Κ. Μαντάς

 

 

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

που έχουν υποβληθεί

Οι ερωτήσεις

Ερώτηση Νο11

Υφιστάμενη επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ: “ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ” και δευτερεύοντα ΚΑΔ:”ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο10

Η άδεια λειτουργίας για μια νεοσύστατη επιχείρηση είναι υποχρεωτική? Μια επιχείρηση που θα συσταθεί στις 5/5/2021 μπορεί να υποβάλλει πρόταση

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο8

Σε ξενώνα που έχει έναρξη στην εφορία ως ανεξάρτητες κατοικίες οι οποίες είναι πραγματικά 4 αυτόνομες 40τμ η καθεμία αλλά

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο7

Θα ήθελα να ρωτήσω είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αγορά γης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ανέγερση επαγγελματικού χώρου.

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο6

Το πρόγραμμα ‘Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο5

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν για τη δράση “Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο2

Θα ήθελα να μου επαληθεύσετε αν μπορεί να υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχείρηση που έχει ιδρυθεί μετά τις 24/3/2021.

Περισσότερα »

Ερώτηση Νο1

Μία επιχείρηση που έχει πχ έδρα στην Αθήνα, δημιουργήσει υποκατάστημα στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ “Αρκαδία 2020”, μετά την

Περισσότερα »

Οι Απαντήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο11

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4 – Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο10

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4 – Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής, οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο9

Όχι. Δικαιούχοι της Δράσης είναι νεοσύστατες, και υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.  

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο8

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII-A : ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, 1. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει):

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο7

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, η επιλέξιμη, για συνεισφορά από το ΕΤΠΑ, δαπάνη για αγορά μη οικοδομημένης ή οικοδομημένης γης, δεν

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο6

Η εφαρμογή του προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020,

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο5

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4 – Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής, οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο4

Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:   Η

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο2

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις για την παρούσα Δράση διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Κατηγορία Α. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την

Περισσότερα »

Απάντηση σε Ερώτηση Νο1

Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4 – Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής ,οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της

Περισσότερα »

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1

​«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι νεοσύστατες, και υφιστάμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Τα έργα που θα ενταχθούν, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία έλεγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, οι υποχρεώσεις των Δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης.

Πληροφορίες

Ενημέρωση

Η πρόσκληση της Δράσης έχει δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΠΕΛ www.eydpelop.gr , του ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ  www.arkadia2020.gr  και του ΕΣΠΑ www.espa.gr 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα
από 29/3/2021 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 27/05/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα και δια ζώσης ύστρερα από τηλεφωνικο ραντεβού από τον ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’, Ερμού 21 (3ος όροφος) Τρίπολη, Τηλ: 2710 222881 και 2710 221550, e-mail: nroumeliotis@arkadia2020.gr

Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00).

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

0
Αιτήματα
0 k €
Ποσό αιτημάτων​

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

Κατάθεση ερωτημάτων

Ρωτήστε μας

Έχετε κάποια ερώτηση; Επικοινωνήστε με μία από τις παρακάτω επιλογές.

Η ομάδα του ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – HELPDESK θα ενημερώνει συλλέγει τις ερωτήσεις και οι ειδικοί θα τις απαντούν.

Τα γραφεία μας

ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα και δια ζώσης ύστρερα από τηλεφωνικο ραντεβού από τον ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

 

ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ2020.

Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ, για επιχορήγηση ιδιωτικών επενδύσεων στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης