ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο1

Μία επιχείρηση που έχει πχ έδρα στην Αθήνα, δημιουργήσει υποκατάστημα στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ “Αρκαδία 2020”, μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της δράσης, αλλά πριν την υποβολή της στο πρόγραμμα, και ορίσει επιλέξιμο ΚΑΔ σε αυτό, εφόσον ικανοποιεί και τα υπόλοιπα κριτήρια, είναι επιλέξιμη?

 

You might be interested in …