ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο10

Η άδεια λειτουργίας για μια νεοσύστατη επιχείρηση είναι υποχρεωτική? Μια επιχείρηση που θα συσταθεί στις 5/5/2021 μπορεί να υποβάλλει πρόταση με τη δέσμευση να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής?

You might be interested in …