ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο11

Υφιστάμενη επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ: “ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ” και δευτερεύοντα ΚΑΔ:”ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ”, μέλος ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών για τον κύριο ΚΑΔ, μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο για τη δευτερεύουσα δραστηριότητά της?

You might be interested in …