ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο2

Θα ήθελα να μου επαληθεύσετε αν μπορεί να υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχείρηση που έχει ιδρυθεί μετά τις 24/3/2021.

You might be interested in …