ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο3

Είναι επιλέξιμες δαπάνες οι συνδέσεις με ΔΕΗ και με νερό?

You might be interested in …