ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο5

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν για τη δράση “Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων” μπορούμε να προσθέσουμε επιλέξιμο ΚΑΔ μετά την προκήρυξη του έργου.

You might be interested in …