ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο7

Θα ήθελα να ρωτήσω είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αγορά γης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ανέγερση επαγγελματικού χώρου.

You might be interested in …