ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο8

Σε ξενώνα που έχει έναρξη στην εφορία ως ανεξάρτητες κατοικίες οι οποίες είναι πραγματικά 4 αυτόνομες 40τμ η καθεμία αλλά δεν έχουν κλειδιά η άλλη ταξινόμηση καθώς δεν προβλέπεται από το καθεστώς που διέπει τους ξενώνες, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ή πρέπει οπουδήποτε να κατηγοριοποιηθεί ο ξενώνας σε αστέρια (τουλάχιστον 3?)

You might be interested in …