ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο50

Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν στην ενισχυόμενη επένδυση, αποκλειστικά εντός της περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ ”ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, οι προμηθευτές μπορεί να έχουν την έδρα τους οπουδήποτε.

You might be interested in …