ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο39

 Από αυτά που καταλαβαίνουμε από την πρόσκληση οι κατηγορίες των επιχειρήσεων είναι δύο: οι υφιστάμενες και οι νεοσύστατες — σε κάποια σημεία στα δικαιολογητικά λέει αφορά υφιστάμενες και νεοσύστατες και αλλού λέει αφορά όλες τις επιχειρήσεις —- υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ τους ???

You might be interested in …

Ερώτηση Νο9

Read More

Ερώτηση Νο18

Read More