ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο55

– Ναι, ωστόσο προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί όροι που αναφέρονται στην πρόσκληση.

– Δεν είναι σαφής η ερώτηση, μεταβολή στη ΔΟΥ και έναρξη υποκαταστήματος λόγω της δημιουργίας νέας εγκατάστασης, ή επειδή συντρέχουν άλλοι λόγοι?

You might be interested in …