ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο73

Ο σκοπός της δράσης δεν είναι η επιδότηση επιχειρήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, συνεπώς δεν είναι επιλέξιμη η σχετική δαπάνη.

You might be interested in …