ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο75

Θα πρέπει να τηρούνται μεμονωμένα ή συνδυαστικά κάποιες από τις παρεμβάσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ «ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».

Εφόσον η μονάδα έχει πάρει απαλλαγή από τον ΕΟΤ για άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ)., λόγω κατασκευής του κτιρίου, ας εστιάσει τις δράσεις πρόσβασης ΑΜΚ, σε άλλες ενέργειες πέραν της διανυκτέρευσης, π.χ. υπηρεσίες εστίασης (εστιατόριο – καφέ εφόσον είναι εφικτό).

You might be interested in …