ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο76

Ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο εντάχθηκαν οι επιστρεπτέες προκαταβολές και η επιδότηση τόκων, (αναφέρεται στην αίτηση και στη σύμβαση αντίστοιχα), τα συμπληρώνετε στον σχετικό πίνακα.

You might be interested in …