ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο79

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  σημείο 9:

Απαιτείται Τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό για την κατασκευή, βελτίωση, διαμόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων. (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

You might be interested in …