ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο54

 Εταιρεία μεταποίησης διαθέτει έδρα στην Αθήνα με επιλέξιμο ΚΑΔ. Μπορεί να κάνει νέο υποκατάστημα στην Αρκαδία και να γίνει επιλέξιμη; Επίσης, μπορεί να έχει προέγκριση άδειας το υποκατάστημα για να κάνει την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση και να βγάλει την οριστική άδεια στην πορεία της επένδυσης πριν την τελική εκταμίευση;

You might be interested in …