ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο60

 Οι δαπάνες πρέπει να γίνουν από προμηθευτές εντός γεωγραφικής περιοχής ΤΑΠΤΟΚ ? (βλ. παράγραφος 4 της πρόσκλησης Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής).

You might be interested in …