ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο90

 Ένα δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω είναι για την απόδειξη της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής, ο υποψήφιος είναι νεοσύστατη επιχείρηση ΙΚΕ 24/04/2021, την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα δεν υπήρχε επαγγελματικός λογαριασμός υπάρχει πρόβλημα τα τραπεζικά υπόλοιπα να είναι τωρινά ;

You might be interested in …