ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο101

 Περίπτωση υφιστάμενης επιχείρηση με έδρα στην Αθήνα και δημιουργία παραρτήματος στην Αρκαδία με αίτημα χρηματοδότησης για το παράρτημα στο ΤΑΠ ΤΟΚ.

Θα πρέπει για το παράρτημα να έχει γίνει έναρξη στην εφορία;

You might be interested in …