ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο91

Η ερώτηση σας: CO01 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

CO02 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

CO05 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

CO08 – Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Πώς συμπληρώνουμε τους δείκτες αυτούς; Yπάρχει κάποια βοήθεια; Πρόκειται για δημιουργία παραρτήματος, στην μεταποίηση. Δεν έχω λάβει μέχρι στιγμής κάποια ενίσχυση, παρά μόνον 2 επιστρεπτέες προκαταβολές.

You might be interested in …