ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο99

Ενώ η πρόσκληση ζητά τα οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων και (υποθέτω εννοεί τα έτη 2017,2018,2019), το παράρτημα Ι2 ζητά οικονομικά στοιχεία για 2016,2017,2018. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι, ποιες τελικώς χρήσεις θα συμπεριληφθούν στα δικαιολογητικά;

You might be interested in …