ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο114

 Η πρόσκληση στα δικαιολογητικά σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία ζητά τα στοιχεία των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων (2017,2018,2019), ενώ το παράρτημα Ι2 στα κεφάλαια 6.2 και 6.3 ζητά οικονομικά στοιχεία για 2016,2017,2018.

Το πρόβλημα παραμένει και μετά την τροποποιημένη πρόσκληση (25/5/2021).

Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο Ι2 και ποια στοιχεία θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε και να επισυνάψουμε ?

You might be interested in …