ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο115

 Στο παράρτημα, στην παράγραφο 4.2 δεν αναφέρει κάπου ό,τι η συνάφεια των σπουδών των εταίρων κλπ. αφορά μόνο νεοσύστατες εταιρείες όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Οι υφιστάμενες υποθέτω πως δεν συμπληρώνουν;

You might be interested in …