ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο116

 Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη Δράση 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014 – 2020

Στη σελίδα 277/293 αναφέρεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό συμμετοχής Νο 21:

Αποφάσεις αρμόδιων προσώπων ή/και αρμόδιων συλλογικών οργάνων του κύριου του έργου, για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου και την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Τι ακριβώς έγγραφο είναι αυτό;

You might be interested in …