ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο119

  1. Αν είναι επιλέξιμη δαπάνη η μελέτη βιωσιμότητας που συνοδεύει τον Φάκελο και σε ποιο ύψος?
  2. Αν είναι επιλέξιμη δαπάνη οι Μελέτες Μηχανικού και η επίβλεψη ( μέχρι ποιό ύψος ?

You might be interested in …