ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο133

Η ίδρυση υποκαταστήματος δεν αποτελεί ίδρυση νέας επιχείρησης.

Εφόσον λοιπόν υφιστάμενη επιχείρηση θέλει να προχωρήσει σε επένδυση που αφορά σε υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης στο υποκατάστημα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής που αναγράφονται στην πρόσκληση της δράσης.

You might be interested in …