ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο123

 Θα ήθελα να ρωτήσω ότι εάν δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στο χώρο που θα γίνει η επένδυση και δεν έχει γίνει το μισθωτήριο μας καλύπτει το προσύμφωνο?

You might be interested in …