ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο128

Δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό Φορτηγού επαγγελματικής χρήσης, όπως π.χ. αντλίες για την περισυλλογή γάλακτος, Ογκομετρητής, kit ανάλυσης pH είναι επιλέξιμες δαπάνες;

You might be interested in …