ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο129

Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει πρόβλημα που από προσφορά σε προσφορά ίσως να υπάρχουν διαφοροποιήσεις δεδομένου ότι διαφορετικοί προμηθευτές δεν χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο εξοπλισμού(αφορά το δικαιολογητικό για μηχανήματα – εξοπλισμό από 3 ανεξάρτητους προμηθευτές). Για παράδειγμα όσον αφορά τον φωτισμό ή το στρώμα ενός κρεβατιού. Σίγουρα οι προσφορές θα έχουν ίδιες διαστάσεις στο στρώμα κρεβατιού αλλά σαν μοντέλο και σε ένα ποσοστό των τεχνικών χαρακτηριστικών θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Ομοίως και στον φωτισμό, οι ανεξάρτητοι προμηθευτές δεν θα έχουν την ίδια απλίκα με τα ίδια χαρακτηριστικά.

You might be interested in …