ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο131

Αναφορικά με την εξασφάλιση των κεφαλαίων για την πραγματοποίηση της επένδυσης, υπάρχει δυνατότητα παροχή επιστολής από την Τράπεζα για πρόθεση δανεισμού, με τους όρους της Προκήρυξης;  Το ζήτημα τέθηκε από συνεργαζόμενη Τράπεζα, η οποία προτίθεται να χρηματοδοτήσει το έργο εφόσον υπαχθεί στο ΤΑΠΤΟΚ, και δεν επιθυμεί να προβεί σε έγκριση δανείου και προσημείωση του ακινήτου προ της ένταξης.

You might be interested in …