ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο134

. Στην περίπτωση που το επένδυτικό δεν περιλαμβάνει κτιριακές δαπάνες, θα πρέπει το μισθωτήριο να ισχύει για 13έτη από την έγκριση ή είναι κάτι που αποτελεί σημείο ελέγχου κατά την υλοποίηση του σχεδίου ; Το μισθώτηριο που ήδη έχουμε ισχύει μέχρι το 2023 και θα ήθελα να μου πέιτε αν κρίνεται απαραίτητη η ανανέωση του για τη διαδικασία της υποβολής

You might be interested in …