ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο135

 Το επίπεδο εκπαίδευσης θα μπορούσε να αφορά κάποιο στέλεχος της επιχείρησης( π.χ. υπεύθυνο παραγωγής/υπεύθυνο marketing) και όχι τον εταίρο/μέτοχο της επιχείρησης.

You might be interested in …