ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο137

Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας Ε4, εφ’ όσον απασχολεί μισθωτούς ή σε περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από το ΙΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό.

You might be interested in …