ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο141

Στην κατηγορία Μηχανήματα – Εξοπλισμός, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

You might be interested in …