ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο137

 Πως βγαίνει η βεβαίωση μη απασχόλησης προσωπικού από το ΕΦΚΑ (πρόκειται για το δικαιολογητικό Νο 16 και από τις ερωτήσεις απαντήσεις το Νο 38);

You might be interested in …