ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο138

                – Στα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρει ”Τήρηση των οριζομένων σχετικά με το χαρακτήρα κινήτρου”. Αυτό που χρειάζεται είναι απλά υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών ή/και προμήθεια εξοπλισμού και υλικών πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, όπως περιλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης; Χρειάζεται κάτι άλλο πέρα από αυτή την υπεύθυνη δήλωση;

You might be interested in …