ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο140

 Σύμφωνα με το πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή της προέγκρισης ή της άδειας δόμησης ή κάποιου σχετικού εγγράφου από την αρμόδια πολεοδομία οτι η σχετική αδειοδότηση θα προσκομισθεί εντός 6μηνου. Υπάρχει κάποιος περιορισμός απο το πρόγραμμα στο περιεχόμενο των εγκεκριμένων μελετών που υποβάλλονται στην αρχική αίτηση της πολεοδομίας και όπως αυτές τελικά θα υλοποιηθούν/ οριστικοποιηθούν με την τελικη μελέτη? Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθεί αρχικά η προεγκριση με το σχετικοί τεχνικό φάκελο και εντος εξαμήνου να κατατεθεί η τελική άδεια δόμησης με πλήρως τροποποιημένη αρχιτεκτονική μελέτη και νεο τεχνικο φάκελο που δεν θα μεταβάλλει ομως τον προϋπολογισμό του προς εγκριση έργου?

                Το ερώτημα αφορά ανέγερση νέου κτιρίου παροχής τουριστικών υπηρεσιών σε υπο συσταση εταιρεία.

You might be interested in …