ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο141

 Ο ΚΑΔ “77.34.10.02 Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους, χωρίς πλήρωμα¨ είναι επιλέξιμος. Είναι επιλέξιμη δαπάνη της αγοράς επαγγελματικού τουριστικού σκάφους αναψυχής, η οποία θα καλύψει το 80% του προυπολογισμού; Η επιχείρηση έχει έδρα σε επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος.

You might be interested in …