ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο142

 μια εταιρία με τον επιλέξιμο βάσει οδηγού ΚΑΔ 77.21.10.07  Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα, θέλει να δημιουργήσει υποκατάστημα στις επιλέξιμες περιοχές της Αρκαδίας.

                Α) Το υποκατάστημα θα πρέπει να κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν γίνει η αίτηση για το πρόγραμμα ή υπάρχει η δυνατότητα στο πρόγραμμα να ενταχθεί το υποκατάστημα ως υπό σύσταση υποκατάστημα και η έναρξη να γίνει μεταγενέστερα;

                Β) Σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν η αγορά σκάφους για την εν λόγω εταιρία με ΚΑΔ 77.21.10.07  Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα είναι επιλέξιμη για την κατηγορία 2.1 Μηχανήματα – εξοπλισμός;

You might be interested in …