ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο146

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σχετικά με το τδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου, απαιτείται:

– Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή/και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

– Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

– Προσύμφωνο εξασφάλισης ακινήτου.

Ναι, η αιτούσα επιχείρηση πρέπει να δηλώσει όλες τις συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες που τυχόν υπάρχουν.

You might be interested in …