ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο147

Η άδεια λειτουργίας αφορά στην αιτούσα επιχείρηση και στο χώρο που θα υλοποιηθεί η επένδυση εφόσον εγκριθεί.

You might be interested in …