ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο148

– Ναι.

– Λοιπές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της πρότασης χρηματοδότησης (δεν είναι υποχρεωτικό).

You might be interested in …