ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο149

Οι περιορισμοί που αφορούν στις επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς η Δράση αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

You might be interested in …