ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο145

Το ίδιο ερώτημα ‘144’ και για το έντυπο Ι2 πίνακας 7.4 ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

You might be interested in …