ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’
Όλες οι Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο147

Μια επιχείρηση έχει εγκατάσταση στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος και η επένδυση αφορά σε νέα εγκατάσταση, σε διαφορετική θέση. Η άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) που πρέπει να προσκομισθεί και να συνυποβληθεί μαζί με την αίτηση χρηματοδότησης, πρέπει να αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο στο οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί η επένδυση ή αφορά κάποιο ακίνητο στο οποίο έχει ήδη εγκατάσταση η επιχείρηση, ως αποδεικτικό ότι η επιχείρηση δραστηριοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος, όπως ρητά αναφέρεται σαν απαίτηση στην πρόσκληση?

You might be interested in …

Ερώτηση Νο9

Read More

Ερώτηση Νο10

Read More