ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

Απαντήσεις

Απάντηση σε Ερώτηση Νο149

Οι περιορισμοί που αφορούν στις επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς η Δράση αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο146

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σχετικά με το τδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου, απαιτείται: – Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή/και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο. – […]

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο142

Α. Εφόσον υφιστάμενη επιχείρηση θέλει να προχωρήσει σε επένδυση που αφορά σε υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης στο υποκατάστημα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση […]

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο141

Στην κατηγορία Μηχανήματα – Εξοπλισμός, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο138

Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του ΤαΠΤοΚ: https://www.arkadia2020.gr/2i-tropopoiisi-prosklisis-enischysi-toy-eksygchronismoy-epicheiriseon-poy-drastiriopoioyntai-stin-parochi-toyristikon-ypiresion-i-stin-paragogi-kai-diathesi-metapoiitikon-proionton-sto-plaisio-toy-epi/ Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο137

Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας Ε4, εφ’ όσον απασχολεί μισθωτούς ή σε περίπτωση που δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από το ΙΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό.

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο136

Στην Πρόσκληση υπάρχει αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών ανά  κατηγορία δαπάνης (6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, 6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 6.2  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, 6.3. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ). Συμβουλευτείτε επίσης το: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ […]

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο135

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, σημείο 14: «Επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρία υπεύθυνου στελέχους (ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου) της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου…». Επίσης, σχετικά με την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που […]

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο134

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν κτιριακές δαπάνες επί του μισθωμένου ακινήτου, ή του περιβάλλοντος χώρου δεν υπάρχει απαιτούμενη διάρκεια μίσθωσης, αρκεί βεβαίως να τηρούνται και οι λοιποί, βασικοί όροι συμμετοχής (…να έχουν εγκατάσταση […]

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο133

Η ίδρυση υποκαταστήματος δεν αποτελεί ίδρυση νέας επιχείρησης. Εφόσον λοιπόν υφιστάμενη επιχείρηση θέλει να προχωρήσει σε επένδυση που αφορά σε υποκατάστημα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης στο υποκατάστημα πριν […]

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο132

Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνεται και η ακόλουθη: Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό […]

Read More

Απάντηση σε Ερώτηση Νο130

Εφόσον ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε παραστατικό (Τιμολόγια, εξοφλητικά, τραπεζικές συναλλαγές, κλπ., για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της […]

Read More