ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο29

 Στο Παράρτημα IX της απόφασης αναφέρεται ότι οι βεβαιώσεις για τους ατομικούς λογαριασμούς των μετόχων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις, αλλά στην περιγραφή του πεδίου 10.4 του Παραρτήματος Ι.2, συγκαταλέγονται και […]

Read More

Ερώτηση Νο28

Με ποιο τρόπο οι ΑΕ, ΟΕ και ΕΕ αποδεικνύουν την ιδιωτική συμμετοχή εκτός του δανεισμού? Μπορούν οι μέτοχοι να καταθέσουν βεβαίωση υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών τελευταίου μηνός αναλογικά με το ποσοστό τους στην εταιρεία?

Read More

Ερώτηση Νο27

Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον 16.24.13.02 ( κύριος ΚΑΔ) που δεν είναι επιλέξιμος αλλά διαθέτει και τους 16.10.00.00 και 31.10.00.00 ( δευτερεύοντες ΚΑΔ) είναι επιλέξιμη; Εάν ναι με την υλοποίηση του επενδυτικού θα πρέπει να […]

Read More

Ερώτηση Νο26

Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ 10.51.56.00 μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο. Στους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος αναφέρετε ο 10.5 και στην συνέχεια ο 10.52 και στην συνέχεια ο 10.52.1 και 10.52.10 και οι 10.52.9 και […]

Read More

Ερώτηση Νο25

Η επιχείρηση μέχρι στιγμής δεν διαθέτει επιλέξιμους ΚΑΔ, είναι υφιστάμενη επιχείρηση εμπορίου αγροδιατροφής και το επενδυτικό σχέδιο που θέλει να υποβάλει αφορά επιλέξιμους ΚΑΔ-μπορεί να τους δηλώσει στην Δ.Ο.Υ πριν την υποβολή της αίτησης ή […]

Read More

Ερώτηση Νο24

H κύρια έδρα της επιχείρησης είναι στην Κοζάνη αλλά έχει υποκατάστημα στην περιοχή ΒΙΠΕ Τρίπολης 0 και θέλει να υποβάλει για το υποκατάστημά της αίτηση. Μπορεί ? H ΒΙΠΕ Τρίπολης είναι στις επιλέξιμες περιοχές του […]

Read More

Ερώτηση Νο23

 ΟΕ θα συσταθεί εντός του Μαϊου. Πως θα αποδειχτεί η ιδιωτική συμμετοχή αφού δεν υπάρχει επαγγελματικός λογαριασμός της επιχείρησης τον προηγούμενο μήνα (Απρίλιο) ; Μήπως μπορεί να γίνουν δεκτά τα υπόλοιπα των προσωπικών λογαριασμών των […]

Read More

Ερώτηση Νο22

Επιχείρηση εστίασης που θα συσταθεί τώρα για να υποβάλλει πρόταση πρέπει σύμφωνα με την προκήρυξη να έχει άδεια λειτουργίας ή να έχει υποβάλλει αίτηση για αυτήν. Εφόσον δεν θα υπάρχει ακόμα εγκατάσταση και εξοπλισμός, είναι […]

Read More

Ερώτηση Νο21

Μια επιχείρηση υφιστάμενη για να ενταχθεί στο πρόγραμμα αρκεί να έχει 1 ΚΑΔ επιλέξιμο? Και ας μην είναι κύριος ή με τα μεγαλύτερα έσοδα? Τέλος μια υπό σύσταση επιχείρηση μπορεί αν ενταχθεί στο πρόγραμμα έπειτα […]

Read More

Ερώτηση Νο19

Επιχείρηση με Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα με κατάταξη 2 κλειδιά μπορεί να υποβάλλει πρόταση για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση αυτής σε 3 κλειδιά?

Read More

Ερώτηση Νο18

Ενδιαφέρομαι να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα :«Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» με δευτερεύουσα ΚΑΔ 56.10.11.11 (υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από σνακ […]

Read More

Ερώτηση Νο17

Έχουμε περίπτωση νεοσύστατης επιχείρησης με έδρα στην Αθήνα η οποία θα κάνει έναρξη υποκαταστήματος στην Περιοχή Εφαρμογής Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020. Η έναρξη του υποκαταστήματος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη στην εφορία, υπάρχει όμως προσύμφωνο εξασφάλισης […]

Read More

Ερώτηση Νο16

 Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να υποβάλλει πρόταση επιχείρηση η οποία θα ιδρυθεί τώρα (αποκτώντας και τους σχετικούς ΚΑΔ).

Read More

Ερώτηση Νο15

Νέα επιχείρηση που ακόμα δεν έχει λάβει την άδεια λειτουργίας της μπορεί να καταθέσει το επενδυτικό της σχέδιο με την βεβαίωση του δήμου και μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου να καταθέσει άδεια (ή το […]

Read More

Ερώτηση Νο14

Αν η επιχείρηση δεν είναι νεοσύστατη, τότε όλα τα ζητούμενα της ενότητας 14 δεν χρειάζονται, και κατ’ επέκταση δεν υποβάλλονται?

Read More

Ερώτηση Νο13

Αν η επιχείρηση είναι νεοσύστατη, και το υπεύθυνο στέλεχος για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ, τότε τι προβλέπεται όσον αφορά την πληρότητα και επάρκεια των απαιτούμενων δικαιολογητικών?

Read More

Ερώτηση Νο11

Υφιστάμενη επιχείρηση με κύριο ΚΑΔ: “ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ” και δευτερεύοντα ΚΑΔ:”ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΜΕΠΑΡΟΧΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ”, μέλος ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών για τον κύριο ΚΑΔ, […]

Read More

Ερώτηση Νο10

Η άδεια λειτουργίας για μια νεοσύστατη επιχείρηση είναι υποχρεωτική? Μια επιχείρηση που θα συσταθεί στις 5/5/2021 μπορεί να υποβάλλει πρόταση με τη δέσμευση να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής?

Read More