ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ, Μονάδα Α’

Ερωτήσεις

Ερώτηση Νο8

Σε ξενώνα που έχει έναρξη στην εφορία ως ανεξάρτητες κατοικίες οι οποίες είναι πραγματικά 4 αυτόνομες 40τμ η καθεμία αλλά δεν έχουν κλειδιά η άλλη ταξινόμηση καθώς δεν προβλέπεται από το καθεστώς που διέπει τους […]

Read More

Ερώτηση Νο7

Θα ήθελα να ρωτήσω είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αγορά γης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ανέγερση επαγγελματικού χώρου.

Read More

Ερώτηση Νο6

Το πρόγραμμα ‘Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία σε ποιες ακριβώς περιοχές αναφέρεται?

Read More

Ερώτηση Νο5

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν για τη δράση “Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων” μπορούμε να προσθέσουμε επιλέξιμο ΚΑΔ μετά την προκήρυξη του έργου.

Read More

Ερώτηση Νο2

Θα ήθελα να μου επαληθεύσετε αν μπορεί να υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχείρηση που έχει ιδρυθεί μετά τις 24/3/2021.

Read More

Ερώτηση Νο1

Μία επιχείρηση που έχει πχ έδρα στην Αθήνα, δημιουργήσει υποκατάστημα στην περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ “Αρκαδία 2020”, μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της δράσης, αλλά πριν την υποβολή της στο πρόγραμμα, και ορίσει […]

Read More